Ile pralin można wyprodukować w godzinę z pomocą One Shot Zero?

One Shot Zero. Prawda przed nami wszystkimi.

One Shot Zero Pomati jest podstawowym modelem OSD i oferuje niemal niewiarygodny poziom wydajności. Dlatego postanowiliśmy pokazać Wam proces, który w minutę prowadzi od zera do 80 nadziewanych pralinek. Dowodem na doskonały poziom jakości One Shot Zero jest przetwarzanie 120 nadziewanych form do czekolady w ciągu jednej godziny.

 

Tylko ci, którzy potrafią udowodnić prawdę, nie boją się konkurencji.

120
form na godzinę
39
kg na godzinę
4800
pralin na godzinę

One Shot 5. Prawda przed nami wszystkimi.

One Shot 5 Pomati jest podstawowym modelem OSD i oferuje niemal niewiarygodny poziom wydajności. Dlatego postanowiliśmy pokazać Wam proces, który w minutę prowadzi od zera do 100 nadziewanych pralinek. Dowodem na doskonały poziom jakości One Shot 5 jest przetwarzanie 222 nadziewanych form do czekolady w ciągu jednej godziny.


Tylko ci, którzy potrafią udowodnić prawdę, nie boją się konkurencji.

222
form na godzinę
100
pralin na minutę
6000
pralin na godzinę

Zapytaj o wycenę