Maszyny do czekolady

linie technologiczne do produkcji czekolady

Linie technologiczne do produkcji czekolady stanowią istotny element przemysłu czekoladowego. Dzięki ich zaawansowanym rozwiązaniom technologicznym producenci mogą osiągać wysoką wydajność, utrzymywać wysoką jakość produktów i dostosowywać się do zmieniających się trendów i preferencji konsumentów. Produkcja czekolady z wykorzystaniem nowoczesnych linii technologicznych otwiera nowe możliwości dla branży czekoladowej

Innowacyjne metody temperowania, oblewania, formowania i chłodzenia czekolady, w połączeniu z monitorowaniem i kontrolą procesu, zapewniają producentom konkurencyjną przewagę na rynku czekolady. Linie do produkcji czekolad i pralin stanowią niezastąpione narzędzie dla nowoczesnych producentów, którzy dążą do doskonałości w swoich produktach czekoladowych.

Linia do oblewania czekoladĄ zbudowana z: zbiornika do czekolady 150, temperówki do czekolady T35, pasa do oblewania, tunelu 4 metrowego.

Linia do oblewania czekoladą składa się z kilku elementów: zbiornika do czekolady o pojemności 150 litrów, temperówki do czekolady T35, pasa do oblewania oraz tunelu chłodniczego o długości 4 metrów. Zbiornik do czekolady służy do przechowywania i podgrzewania czekolady, aby utrzymać ją w odpowiedniej konsystencji. Temperówka T35 kontroluje temperaturę czekolady, aby zapewnić jej odpowiednią płynność. Pas do oblewania umożliwia równomierne pokrycie produktów czekoladą, a tunel chłodniczy pozwala na krystalizowanie czekoladowej powłoki.

Linia do produkcji czekolady i pralin zbudowana z: podajnika form z funkcją grzania , OneShot OSD 5, stołu wibracyjnego oraz pionowego tunelu chłodzącego do form.

Linia do produkcji czekolad i pralin zawiera podajnik form z funkcją grzania, urządzenie One Shot OSD 5, stół wibracyjny oraz pionowy tunel chłodniczy do form. Podajnik form z funkcją grzania umożliwia wypełnianie form czekoladą, a jednocześnie utrzymuje odpowiednią temperaturę czekolady. Urządzenie One Shot OSD 5 jest stosowane do precyzyjnego napełniania foremek i tworzenia pralin. Stół wibracyjny pomaga usunąć ewentualne pęcherzyki powietrza z czekolady, a pionowy tunel chłodzący służy do stężenia i utwardzenia czekoladowych form.

Linia do produkcji czekolady i pralin zbudowana z: One Shot OSD Zero oraz stołu wibrującego.

Linia składa się z urządzenia do dozowania czekolady i nadzienia do pralin One Shot OSD Zero oraz stołu wibracyjnego. Urządzenie One Shot OSD Zero jest podobne do urządzenia OSD 5 i służy do precyzyjnego wypełniania foremek czekoladą wraz z nadzieniem. Stół wibracyjny jest wykorzystywany do usunięcia pęcherzyków powietrza i uzyskania gładkiej powierzchni czekolady.

Linia produkcyjna czekolady zbudowana z: depozytora do pralin one Shot OSD 5 oraz stołu wibracyjnego.

Linia do produkcji czekolad składa się z maszyny do dozowania czekolady i nadzienia do pralin One Shot OSD 5 oraz stołu wibracyjnego. Urządzenie One Shot OSD 5 służy do precyzyjnego wypełniania foremek czekoladą wraz z nadzieniem. Stół wibrujący jest wykorzystywany do usunięcia pęcherzyków powietrza i uzyskania gładkiej powierzchni czekolady.

Linia do produkcji czekolad zbudowana z: temperówki do czekolady T20, T-Line do automatycznej produkcji tabliczek czekolady.

Linia obejmuje temperówkę do czekolady T20 oraz linię T-Line do automatycznej produkcji tabliczek czekolady. Temperówka T20 kontroluje temperaturę czekolady, a linia T-Line automatyzuje proces produkcji tabliczek czekolady,.

linia technologiczna do produkcji czekolady zbudowana z: temperówki do czekolady T20, T-Line, pionowego tunelu chłodniczego do form do automatycznej produkcji tabliczek czekolady.

Linia składa się z temperówki do czekolady T20, T-Line oraz pionowego tunelu chłodniczego do form. Temperówka kontroluje temperaturę czekolady, T-Linia automatycznie formuje tabliczki czekolady, a pionowy tunel chłodniczy zapewnia równomierne chłodzenie i utwardzanie czekolady w formach. To kompleksowe rozwiązanie umożliwia efektywną produkcję wysokiej jakości tabliczek czekolady.

linia do produkcji czekolady zbudowana z: temperówki do czekolady T20, T-Line, dozownika posypek, stołu wibracyjnego, pionowego tunelu chłodzącego do form.

Linia zawiera temperówkę do czekolady T20, T-Line, dozownik posypek, stół wibracyjny oraz pionowy tunel chłodzący do form. Temperówka T20 służy do kontroli temperatury czekolady, a T-Line odpowiada za automatyczne wytwarzanie różnych produktów czekoladowych. Dozownik posypek umożliwia dodawanie różnych posypek do czekoladowych wyrobów, a stół wibracyjny i pionowy tunel chłodzący pomagają w procesie formowania i utwardzania czekolady.

Linia produkcyjna czekolady zbudowana z:
temperówki do czekolady T35, T-Line do wysokowydajnej produkcji tabliczek czekolady.

Linia obejmuje temperówkę do czekolady T35 oraz urządzenie T-Line do automatycznej produkcji tabliczek czekolady. Temperówka T20 kontroluje temperaturę czekolady, a linia T-Line automatyzuje proces produkcji tabliczek czekolady,

Linia do produkcji czekolady zbudowana z: temperówki do czekolady T35, T-Line, pionowego tunelu chłodzącego do form.

Linia składa się z temperówki do czekolady T35, maszyny T-Line oraz pionowego tunelu chłodzącego do form. Temperówka T35 kontroluje temperaturę czekolady, a urządzenie T-Line automatyzuje proces produkcji czekolady. Pionowy tunel chłodniczy służy do utwardzania czekoladowych form.

* Opakowanie, transport oraz pleksi do maszyn nie są objęte ofertą.

Zapytaj o informacje dotyczące linii

  Linia produkcyjna czekolady - najczęściej zadawane pytania

  Linia produkcyjna czekolady to zautomatyzowany system, który służy do wytwarzania czekolady i wyrobów czekoladowych na większą skalę. Składa się z różnych maszyn i urządzeń, które umożliwiają przetwarzanie składników czekolady, mieszanie, formowanie, schładzanie, konszowanie a także pakowanie gotowych wyrobów czekoladowych. Linie produkcyjne czekolady są projektowane tak, aby zoptymalizować proces produkcyjny i zapewnić wysoką jakość i powtarzalność czekoladowych produktów.

  Korzystanie z linii produkcyjnej czekolady ma wiele zalet. Oto kilka z nich:

  Zwiększona wydajność: Linia produkcyjna czekolady umożliwia przetwarzanie większych ilości czekolady w krótszym czasie, co prowadzi do zwiększenia produkcji.

  Powtarzalność produkcji: Automatyzacja procesu produkcji czekolady i pralin pozwala na uzyskanie bardziej powtarzalnej jakości wyrobów, ponieważ wszystkie etapy są kontrolowane i monitorowane.

  Optymalizacja kosztów: Linie produkcyjne czekolady mogą pomóc w optymalizacji kosztów produkcji, poprzez efektywniejsze wykorzystanie surowców, energii i czasu.

  Zautomatyzowane procesy: Dzięki linii produkcyjnej można zautomatyzować wiele czynności, co pozwala zaoszczędzić czas i siłę roboczą.

  Proces produkcji czekolady i pralin na linii produkcyjnej obejmuje kilka kluczowych etapów. Oto podstawowe etapy tego procesu:

  Podgrzewanie: Czekolada jest podgrzewana, aby osiągnąć odpowiednią temperaturę dla dalszych etapów produkcji. Podgrzewanie jest kontrolowane, aby uniknąć przegrzania czekolady, co mogłoby prowadzić do utraty pożądanych właściwości.

  Mieszanie: Podczas podgrzewania czekolada jest również intensywnie mieszana. Mieszanie jest ważne dla równomiernej dystrybucji ciepła, a także dla zapewnienia jednolitej konsystencji czekolady.

  Temperowanie: Następnym etapem jest etap temperowania, który ma na celu kontrolowane schłodzenie i utwardzenie czekolady. Poprzez kontrolowane podgrzewanie i mieszanie czekolady, osiąga się odpowiednią krystalizację tłuszczu, co zapewnia połysk, twardość i trwałość czekolady oraz zapobiega powstawaniu białych plam na powierzchni (tzw. blaknięcie).

  Formowanie: Po etapie temperowania czekolada jest dozowana do form, w których nabiera pożądanych kształtów, takich jak tabliczki czekolady, pralinki, czekoladki o różnych kształtach.

  Nadziewanie: Jeśli chodzi o praliny, po formowaniu skorupki czekoladowej następuje etap nadziewania. Praliny są wypełniane różnymi rodzajami nadzień, takimi jak kremy, orzechy, alkohol, owoce czy karmel.

  Schładzanie i pakowanie: Po nadziewaniu praliny i tabliczki czekolady są schładzane, aby stwardniały. Następnie są pakowane w odpowiednie opakowania, które chronią je przed uszkodzeniem i utratą świeżości. Mogą to być pudełka, plastikowe blistry lub inne opakowania.

  To ogólne etapy produkcji czekolady i pralin na linii produkcyjnej. W zależności od specyfikacji producenta, proces może się różnić, ale te podstawowe kroki są powszechne w większości produkcji czekolady i pralin

  Linie produkcyjne czekolady wyposażone są w następujące komponenty:

  Temperówki do czekolady, które służą do kontrolowania temperatury czekolady i utrzymywania jej w odpowiednim stanie.

  Maszyny do dozowania czekolady i nadzień do form.
  Formy lub urządzenia do formowania czekolady, pralin, batonów, które nadają im pożądany kształt.
  Konwejery, pasy transportowe do przemieszczania produktów między różnymi etapami produkcji.
  Tunel chłodniczy do utwardzania tabliczek czekolady, pralin, batonów.

  Linie do oblewania czekoladą skupiają się głównie na procesie pokrywania czekoladą różnych produktów takich jak ciasta, ciasteczka, batony, bakalie, wafle czy nadzienia.

  Linie do produkcji tabliczek czekolady i pralin obejmują procesy takie jak temperowanie czekolady, formowanie pralin, nadziewanie i chłodzenie.

  Proces automatycznego formowania czekolady zwykle polega na wprowadzeniu płynnej czekolady do form lub matryc, które nadają czekoladzie pożądany kształt. Linie do produkcji czekolad wykorzystują różne technologie, takie jak wstrząsanie form, wtryskiwanie czekolady do form, czy rotacyjne systemy formowania. Automatyczne formowanie pozwala na szybkie i precyzyjne tworzenie czekolad, pralin, batonów i innych wyrobów czekoladowych.

  Urządzenia One Shot to specjalistyczne maszyny do automatycznego i precyzyjnego wypełniania form czekoladą i nadzieniem pralin w ramach pojedynczego dozowania. Zalety stosowania urządzeń One Shot to przede wszystkim oszczędność czasu i zwiększenie wydajności produkcji.

  Linia do oblewania czekoladą to część linii produkcyjnej czekolady, która jest odpowiedzialna za nakładanie cienkiej warstwy czekolady na różne produkty, takie jak praliny, ciastka czy batoniki. Proces oblewania czekoladą zazwyczaj polega na umieszczeniu produktów na taśmie transportującej, która przenosi je przez strefy, w których aplikowana jest warstwa czekolady. Może to być realizowane za pomocą specjalnych dysz lub zanurzając produkty w kąpieli czekolady. Następnie czekolada jest chłodzona, aby utwardzić nałożoną powłokę.

  Najczęściej stosowaną metodą chłodzenia czekolady w linii produkcyjnej jest wykorzystanie poziomego lub pionowego tunelu chłodniczego. Zadaniem tunelu jest skuteczne chłodzenie i utwardzanie czekolady w formach poprzez odpowiednią kontrolę temperatury i przepływu powietrza.

  Tak, linie do produkcji czekolad są dostępne w różnych rozmiarach i konfiguracjach, co pozwala dostosować je do potrzeb i możliwości zakładu produkcyjnego. Istnieją linie produkcyjne o mniejszej skali, dedykowane dla małych i średnich przedsiębiorstw, jak również duże, zautomatyzowane linie dla dużych producentów wyrobów czekoladowych.